Akustikkbehandling

I samarbeid med vår leverandør, Abstracta, leverer vi en unik tjeneste hvor sluttresultatet er et mer komfortabelt arbeidsmiljø. Etter vurdering av lokalet setter vi opp forslag på produkter som vil forbedre akustikken på arbeidsplassen din.

  • Det er viktig å skape et lydmiljø der de ansatte kan være kreative og fokuserte. Trives man i sitt arbeidsmiljø presterer man bedre og risikoen for sykefravær reduseres.

Akustisk guide

De siste årene har interessen for akustikk og lydlandskapene vi bor og jobber i vokst, dermed også interessen for nøye utformede produkter. Komfortabel akustikk i et rom oppnås ved å redusere etterklangstiden. Det er tre hovedmetoder for å redusere etterklangstid: absorpsjon, diffusjon og demping. Mange av våre akustiske produkter kombinerer de ulike metodene. For å oppnå god akustikk er det viktig å bli kjent med disse tre metodene fordi ulike akustiske produkter behandler lydbølger på ulike måter.

Absorpsjon

Absorpsjon betyr at lyden som treffer en overflate forsvinner og absorberes av den i stedet for å sprette tilbake, ved å omdanne lydbølgene til varmeenergi. Generelt bidrar porøse eller myke materialer som tekstiler til absorpsjon av lyd. Harde materialer som glass eller betong får lyd til å reflekteres og skaper dermed ekko. Ved hjelp av våre absorpsjonsløsninger, som stoffkledde akustiske skjermer eller veggpaneler med lydabsorberende kjerne, er det enkelt å balansere tilstedeværelsen av harde materialer, redusere etterklangstiden og dermed oppnå et mer harmonisk lydlandskap.

Spredning

Det er ikke bare kombinasjonen av materialer i et møbel som påvirker akustikken, men også strukturen på overflaten eller formen på møbelet. En hard overflate som også er helt flat gir en direkte refleksjon av lyden. En overflate som for eksempel er plissert eller bølget stopper lydbølgene ved å splitte dem. Effekten kalles diffusjon. Et harmonisk lydbilde oppnås gjennom en kombinasjon av diffusjon og absorpsjon.

Demping

Arbeid med demping handler om å dele opp lydbildet i separate akustiske soner, ved å bruke ulike typer barrierer som hindrer lyden i å bevege seg fritt mellom for eksempel to arbeidsplasser. Den mest radikale måten å jobbe med demping på er å innrede med stille rom som helt hindrer lyd både i å komme inn og ut. En annen måte er å bruke akustiske skjermer. En god skjerm er også mye mer effektiv enn du kanskje tror. Den kan senke lydnivået med opptil 15 dB. Støynivået på et kontor er normalt 65 dB, så15 dB er en ganske stor reduksjon – sammenlignet med en vanlig vegg som demper lyden med cirka 35 dB.