Står du uten beskyttelse?

FULLFØR BESKYTTELSESSYKLUSEN MOT MALWARE GJENNOM Å INTEGRERE TOTAL GJENKJENNING,
RESPONS OG UTBEDRING I ÉN ENKELT LØSNING

Å skulle forsvare sluttbruker mot angrep er vanskelig.

Beskyttelsen må inkludere et vidt spekter av mekanismer som tradisjonelle antivirus/antimalware, personlig brannmur, web og epostfiltere samt kontroll av enheter.

I tillegg må enhver beskyttelse også inneholde sikringstiltak mot zero-day og målrettede angrep.
Fram til nå har det vært nødvendig å skaffe og opprette en rekke ulike produkter fra forskjellige tilbydere for å forsvare endepunktene innen IT.

Adaptive Defense 360 er den første og eneste tjenesten som kombinerer egenskapene Endpoint Protection (EPP) og Endpoint Detection & Respons (EDR) i én enkelt løsning.
Adaptive Defense 360 effektiviserer dessuten mulighetene, noe som reduserer byrdene hos IT.
Adaptive Defense 360 starter med Pandas beste EPPløsning, noe som inkluderer enkel og sentralisert sikkerhet, avhjelpingshandlinger,
real-time overvåking og rapporter, profilbasert beskyttelse, sentralisert enhetskontroll og webovervåking og filtrering.